POLITYKA PRYWATNOŚCI

Idź do Cinco SK. > POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ostatnia aktualizacja: 11/20/2023.

Ta strona internetowa jest kontrolowana i obsługiwana przez Cinco SK (określane w niniejszej polityce prywatności jako "Cinco SK", "my", "nas" lub "nasze"). Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób wykorzystujemy wszelkie dane osobowe, które zbieramy o użytkowniku podczas korzystania z tej witryny.
Niniejsza Polityka prywatności określa praktyki Cinco SK w zakresie zarządzania informacjami, takie jak sposób, w jaki Cinco SK gromadzi, przechowuje i ujawnia informacje o użytkowniku, jeśli w ogóle. Niniejsza Polityka prywatności nie ma zastosowania do informacji udostępnianych lub gromadzonych offline, niezależnie od okoliczności.
Korzystając z Witryny i przekazując informacje firmie Cinco SK, użytkownik wyraża zgodę na praktyki wymienione w niniejszej Polityce prywatności oraz wszelkie inne obowiązujące warunki, w tym warunki. Informacje zebrane za pośrednictwem tej Witryny mogą być przechowywane przez czas nieokreślony i przechowywane, dostępne i wykorzystywane w jurysdykcjach, w których przepisy dotyczące prywatności różnią się lub są mniej chronione niż przepisy obowiązujące w kraju użytkownika.

Gromadzone Przez Nas Dane Osobowe

Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do strony https://cincosk.com/ ("Strona"), automatycznie gromadzimy pewne informacje o jego urządzeniu, takie jak informacje o przeglądarce internetowej, adresie IP, strefie czasowej i niektórych plikach cookie ustawionych na komputerze użytkownika. Ponadto, gdy użytkownik odwiedza Witrynę, gromadzimy informacje o poszczególnych stronach internetowych lub usługach, które użytkownik widzi, jakie strony internetowe lub wyszukiwane hasła doprowadziły użytkownika do Witryny oraz w jaki sposób użytkownik wchodzi w interakcję z Witryną. Te automatycznie gromadzone dane są określane jako "informacje o urządzeniu".
Uzyskujemy informacje o urządzeniu za pomocą następujących technologii:
• "Pliki cookie" to pliki danych, które są przechowywane na urządzeniu lub komputerze użytkownika i często zawierają anonimowy, niepowtarzalny identyfikator. Odwiedź stronę Google, aby uzyskać dodatkowe informacje na temat plików cookie i sposobu ich wyłączenia.

• "Pliki dziennika" śledzą aktywność w Witrynie i gromadzą informacje, takie jak adres IP, typ przeglądarki, dostawca usług internetowych, strony odsyłające i wyjściowe oraz znaczniki daty i godziny.

Ponadto, gdy użytkownik dokonuje zakupu lub próbuje dokonać zakupu za pośrednictwem Witryny, zbieramy od niego pewne informacje, takie jak imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres wysyłki, informacje dotyczące płatności (w tym numery kart kredytowych), adres e-mail i numer telefonu. Informacje te są określane jako "informacje o zamówieniu".
Odnosząc się do "danych osobowych" w niniejszej Polityce prywatności, mamy na myśli zarówno informacje o urządzeniu, jak i informacje o zamówieniu.

Gromadzone Przez Nas Informacje Nieosobowe

Możemy gromadzić nieosobowe informacje identyfikacyjne o użytkownikach podczas ich interakcji z naszą witryną. Nieosobowe informacje identyfikacyjne mogą obejmować nazwę przeglądarki, rodzaj komputera i informacje techniczne o metodach dostępu użytkowników do naszej witryny, takich jak system operacyjny i dostawcy usług internetowych, a także inne podobne informacje.

Technologie te gromadzą regularne informacje dziennika internetowego i informacje o zachowaniu odwiedzających w anonimowej formie za pomocą "plików cookie" (małych plików tekstowych instalowanych na komputerze użytkownika). Nasza Polityka dotycząca plików cookie zawiera szczegółowe informacje na temat rodzajów plików cookie, których używamy i sposobu ich wykorzystania.
Nie będziemy monitorować ani gromadzić żadnych informacji umożliwiających identyfikację użytkownika za pomocą narzędzi analitycznych i nie będziemy łączyć żadnych danych uzyskanych z tej witryny z żadnymi informacjami umożliwiającymi identyfikację użytkownika z jakiegokolwiek źródła w ramach korzystania z narzędzi analitycznych.

Jak Chronimy Dane Użytkownika

Aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi, modyfikacji, ujawnieniu lub zniszczeniu danych osobowych, nazwy użytkownika, hasła, informacji o transakcjach i danych przechowywanych w naszej Witrynie, stosujemy odpowiednie metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych oraz środki bezpieczeństwa.
Witryna i jej użytkownicy wymieniają wrażliwe i poufne dane za pośrednictwem kanału komunikacyjnego zabezpieczonego protokołem SSL, który jest szyfrowany i chroniony podpisami cyfrowymi. Aby przeanalizować sposób korzystania z naszej witryny, korzystamy z technologii analitycznych innych firm (takich jak Google Analytics).

Jak Wykorzystujemy Dane Osobowe Użytkowników?

Gromadzone przez nas informacje o zakupach wykorzystujemy do realizacji wszelkich zamówień złożonych za pośrednictwem Witryny (w tym przetwarzania informacji o płatnościach, organizowania wysyłki i wysyłania potwierdzeń zakupu). Ponadto wykorzystujemy te informacje o zamówieniach do:
• Nawiązać kontakt z użytkownikiem;

• Badamy nasze zamówienia pod kątem oznak ryzyka lub oszustwa, oraz

• Dostarczanie użytkownikowi informacji lub reklam dotyczących naszych usług zgodnie z preferencjami, które użytkownik nam udostępnił.

Wykorzystujemy gromadzone przez nas informacje o urządzeniach, aby pomóc nam w sprawdzaniu potencjalnego ryzyka i oszustw (w szczególności adresu IP użytkownika) oraz w celu poprawy i optymalizacji naszej Witryny w szerszym zakresie (na przykład poprzez generowanie analiz dotyczących sposobu przeglądania i interakcji naszych klientów z Witryną oraz w celu oceny sukcesu naszych kampanii marketingowych i reklamowych).

Ujawnianie Danych Osobowych

Udostępniamy dane osobowe użytkowników innym podmiotom, aby móc je wykorzystywać w sposób opisany powyżej. Na przykład korzystamy z Google Analytics, aby lepiej analizować sposób interakcji naszych klientów z witryną. Więcej informacji o tym, jak Google wykorzystuje dane osobowe użytkownika, można znaleźć tutaj. Użytkownik może również wyłączyć Google Analytics.
Wreszcie, możemy udostępniać dane osobowe użytkownika w celu zapewnienia zgodności z odpowiednimi przepisami prawa i regulacjami, w odpowiedzi na wezwanie do sądu, nakaz przeszukania lub inne uzasadnione żądanie dotyczące otrzymanych informacji, lub w celu obrony naszych praw w inny sposób.

Marketing Behawioralny

Jak wspomniano wcześniej, wykorzystujemy dane osobowe użytkownika w celu wysyłania mu ukierunkowanych reklam lub wiadomości marketingowych, które naszym zdaniem mogą być dla niego interesujące. Więcej informacji na temat działania reklam ukierunkowanych można znaleźć na naszej stronie.

Nie śledź

Należy pamiętać, że po otrzymaniu sygnału Do Not Track z przeglądarki użytkownika, nie modyfikujemy metod gromadzenia danych i korzystania z naszej Witryny.

Prawa Użytkownika

Nasza firma pragnie upewnić się, że użytkownik rozumie wszystkie przysługujące mu prawa w zakresie ochrony danych. Każdy użytkownik ma następujące prawa:
• Prawo do informacji-Użytkownik ma prawo do uzyskania od naszej firmy kopii swoich danych osobowych. Za tę usługę możemy pobrać niewielką opłatę.

• Prawo do sprostowania-użytkownik ma prawo zażądać od Naszej Firmy sprostowania wszelkich informacji, które uważa za nieprawidłowe. Użytkownik ma również możliwość zażądania od Spółki uzupełnienia wszelkich informacji, których jego zdaniem brakuje.

• Prawo do usunięcia danych: w pewnych okolicznościach użytkownik ma prawo zażądać od Spółki usunięcia jego danych osobowych.

• Prawo do ograniczenia przetwarzania: Z zastrzeżeniem pewnych ograniczeń, użytkownik może poprosić Naszą Spółkę o ograniczenie sposobu przetwarzania jego danych osobowych.

• Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania: W pewnych okolicznościach użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych przez Naszą Spółkę.

• Prawo do przenoszenia danych uprawnia użytkownika, z zastrzeżeniem pewnych ograniczeń, do żądania od Naszej Spółki przekazania danych, które uzyskaliśmy, bezpośrednio użytkownikowi lub innej organizacji.

W przypadku złożenia wniosku mamy miesiąc na udzielenie odpowiedzi. Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw, skontaktuj się z nami, korzystając z informacji podanych poniżej.

Przechowywanie Danych

Po złożeniu zamówienia za pośrednictwem Witryny będziemy przechowywać informacje o zamówieniu w naszych rejestrach, dopóki użytkownik nie poprosi nas o ich usunięcie.

Zmiany

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności może być od czasu do czasu aktualizowane w celu odzwierciedlenia zmian w naszych praktykach lub z innych powodów operacyjnych, prawnych lub regulacyjnych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat naszej polityki prywatności, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek ze swoich praw do danych, skontaktuj się z nami telefonicznie, e-mailem lub pocztą na następujący adres:

Adres: ul. Armii Krajowej 116/3, 81-753, Sopot, Polska
E-mail: info@cincosk.com | Telefon: 1-888-854-5377

pl_PLPolish